301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Yazı Detayı
23 Eylül 2021 - Perşembe 13:04 Bu yazı 310 kez okundu
 
LÜTFEN BU SESE KULAK VERİNİZ!
Mehmet Aktan
av.mehmet.aktan@hotmail.com
 
 

            Bundan önceki yazımızda bir takım felsefi cereyanların ve sapık inançların özellikle gençlerimizi ciddi ölçüde iğfal ettiğinden söz etmiştik.

            Bir tehlikeyi işaret ettikten sonra, o tehlikenin sebepleri ve nasıl savuşturulacağı konularını kaleme almak da elbette kaçınılmaz bir vazifedir. İş bu yazıyı da bu konuya hasretmek istiyorum.

            Değerli okuyucu;

            İtikadî akımlar adı üstünde inanç kapsamında olduklarından, söz konusu felsefi cereyanlarla mücadele de tabiatıyla itikadî konularda olmalıdır.

            Bu nedenle; polisiye tedbirler ya da yasal düzenlemelerle bu saldırıları savuşturmak mümkün değildir.

            İtikadî alanda Ülkemiz’ in manzarasına bir göz atmak istiyorum.

            Türkiye’ mizde Devlet Yönetimi son bir asırdır inanç konularını neredeyse tamamen kendi haline bırakmıştır. Sözde din ve vicdan özgürlüğü anlayışı, kimsenin inançlarına karışmama anlayışını beraberinde getirmiş, ancak Müslüman’ ın inancı doğrultusunda yaşama hakkı bundan ayrık tutulmuştur. İnançlara karışmama prensibi, sadece vatandaşın eğitim ihtiyaçlarını yok sayma şeklinde tecelli etmiştir. Böylelikle, din eğitimi konusunda  insanımız kendi haline bırakılmıştır. Bunu fırsat bilen yabancı inanç ve ideolojiler, Ülkemiz’ in bu yumuşak karnından saldırıya geçmişlerdir.

            Saldırıya geçenler arasında akidemizi bozmak isteyenler: “Din” kisvesi altında faaliyetlere başlamışlar. Halk arasında “Gülen Cemaati” olarak bilinen FETÖ bunların en meşhuru, en sinsisi, en acımasızı olarak karşımıza çıkmıştır.

            FETÖ‘ ye insanımız tamamıyla dinî bir cemaat nazarıyla bakmış, bu nedenle de kendisi intisap ettiği gibi, çoluğunu çocuğunu da hiç düşünmeden intisap ettirmiş, bu yapının gelişip büyümesi konusunda hiçbir fedakârlıktan kaçınmamıştır.

            Bu yapının aslında acımasız bir terör örgütü olduğu 30-40 sene sonra ancak anlaşılabilmiş, ne var ki geçen zaman birçok vatandaşımızın zehirlenmesine, beyinlerinin yıkanmasına, çok daha fazlasının da uyuşmasına, büyük çoğunluğun ise neye uğradığının farkında bile olmamasıyla sonuçlanmıştır.

            Adalet mekanizması ise; hain, sapık, gafil ve masumu ayırmada güçlük çektiği için, ihtiyatlı davranmak adına, gafil ve masumları bile hain kategorisinde değerlendirerek büyük cezalara çarptırmıştır.

            Bu gibi yapılara benzer yapıların Ülkemiz’ de kökü kurutulmuş değildir. Belki etkinlikleri azalmış olabilir ama, faaliyetler devam etmektedir.

            Değerli okuyucu;

            Devletimiz seküler devlet anlayışından tamamen sıyrılmış değildir. İnsanımızın din eğitimi konusunda halen kendi halinde olduğunu kabul etmemiz gerekiyor.

            Hal böyleyken; Vatandaşın kendisine ve aile efradına dinî terbiye aldırmak için uygun gördüğü birtakım kapılara başvurması, suç olamaz! Bu nedenle cezalandırılması da adil değildir!

Devlet’ in vatandaşını Dinî terbiye konusunda kendi haline bırakıp, bu yönde kapısın çaldığı kapılar tarafından istismar edilince, istismar edildiği için cezalandırılması “Kerim Devlet” anlayışıyla bağdaşmaz! İstismar edilmesi bir mağduriyet, cezalandırılması ise ayrı bir mağduriyettir. Bu mağduriyeti, Devlet’ i yıpratmak için kullanma gayreti içinde olanlar da Devlet için ayrı bir problemdir elbet.

            Bu hususu not düştükten sonra, Devlet’ imizin: “KUZUYU KURDA KAPTIRMAMAK” için, vatandaşın dini eğitimiyle ilgili olarak neler yapabileceği hususunda acizane düşüncelerimi sunmak istiyorum.

            İnsanımızın dinî inancı; “İslam inancının temelleri” –“İslam Akaidi” konusu elbette öncelikle Eğitimle ilgilidir. Devamında, sosyal ve ailevi eğitimi, medya ve kültür-sanatı ilgilendirir.

            Bu konuda en tepedeki kurumlar ilahiyat fakülteleridir. Ancak ne garip tecellidir ki;

İlahiyat fakülteleri; fakülte olmanın kendilerine sağladığı “özgürlük” ortamını, (özgür olduklarını ispat için olsa gerek) ciddi nispette İslam Akaidi’ ne aykırı görüş ve anlayışların gelişip serpildiği kurumlar haline gelmiştir. Deizm, mezhepsizlik, hatta ateizm gibi sapık inançların İlahiyat fakültelerinde yeşerip, geliştiğine şahit oluyoruz!

            Halbuki, özgürlük ortamında gelişip serpilmesi gereken inanç İslam İnancıdır.

            Hayat ve kâinatın varoluşu, sevk ve idaresi; sadece ve sadece ilmi, iradesi ve kudreti mutlak bir Yaratan’ ın varlığıyla izah edilebilir!

            Vahiy, bilgi kaynağı olarak kabul edilmeden, maddenin en küçük yapı taşı olarak bilinen atomun, sonrasında hücrenin, dokunun, organın, organizmanın, makro sistemin (kâinatı oluşturan sistemler bütünü) makro sistemin, kavranabilmesi mümkün değildir.

            Can, ruh, zaman ve mekan gibi kavramlar hakkında ancak vahiy sayesinde (Rabbimiz’  in bize bildirdiği kadar, sınırlı) bilgi sahibi olabiliriz.  

            İnsanlar ve hayvanların; uyurken bile, parasempatik sistemin merkezi bulunan beyincik tarafından nasıl olup da idare edildiğini Kadir-i Mutlak Rabbimiz’ in varlığına inanmadan anlayamayız!

            Yüce Allah (C.C.) tarafından bildirilmediği takdirde beş duyu ve aklımızın hayat ve kâinatı anlayıp izah etmekte asla yeterli olmayacağı vasatî akıl sahibi, eğitimsiz bir insan tarafından dahi kabul edilir bir husustur.

            Hal böyleyken; ilâhiyat fakültelerimiz nasıl olup da, vahyi yani nakli kabul etmeyen felsefi cereyanların etkisi altına girebiliyor? Bunu anlamak mümkün değildir.

            Bunu yine ancak vahiy ile anlayabiliriz: Rabbimiz Kur’ anı Kerim’ inde “Nasıl da çevriliyorlar? “ , “Çok nankördür insanoğlu” , “İman gaybadır” mealindeki Ayetleriyle anlayabiliriz.

            Pozitif ilimler, nasıl sorularına cevap verebilir. Neden sorusuna ise cevabı ancak vahiyle bulabiliriz.

            Şeytan ve nefis tarafından saptırılanlar, herhalde sadece “Nasıl?” sorularına cevap arayıp buluyorlar, bu da akıl ve beş duyularına olan inanç ve güvenlerini sınırsız hale getiriyor. Halbuki, saptırılanların akıl zannettikleri şey “Zekâdır. Zekâ beyindedir. Zekâ nispeten kısıtlı olarak hayvanda da vardır. Akıl ise kalptedir. Şu hale göre, sapıklar akıllarını da kullanmıyorlar. Sonuç; İnkârcılar farkında olmadan Vahiyle beraber aklı da reddetmiş oluyorlar! Çünkü Cenab’ ı Allah, inkârcılara: “Aklınızı kullanmayacak mısınız?“ Diye soruyor. İlahiyat fakültelerinde bir kısım öğretim üyeleri tarafından bu mutlak gerçeğin idrak edilmiyor olması son derecede talihsiz bir durumdur.

Değerli okuyucu;

Devlet’ imizin, sapık felsefe ve inanç saldırıları karşısında; Başta ilahiyat fakülteleri olmak üzere konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşları, âlî, ârî, berrak, dupduru, muhkem ve mükemmel İslam inancıyla donatıp Aziz Milletimizin hizmetine amade etmesi acil ihtiyaçtır!

Sayın ilgili ve yetkililerin; acizane BU SESE KULAK VERMELERİNİ arz ediyorum. Bu tarihi bir görev ve sorumluluktur! Seçimlik bir görev değildir! Mecburi istikamettir!

Maddi medeniyet sahasında kalkınma da bir görevdir. Ancak manevi medeniyet alanındaki yükselme bir mecburiyettir!

Allah’ a emanet olunuz.  

 
Etiketler: LÜTFEN, , BU, SESE, KULAK, VERİNİZ!,
Yorumlar
Diğer Yazılar
İNSAN İSLÂM’ A NEDEN KARŞI OLUR? (1)
MAHREMİYET ve TESETTÜR ÜZERİNE
İSLAM’ DA SİYASET
İSLÂM VE İNSAN
DÖVİZ KURU-PAHALILIK EKONOMİ
DÜŞMAN NASIL TEŞHİS EDİLİR?
DÖVİZ KURU-PAHALILIK EKONOMİ
DÜŞMAN NASIL TEŞHİS EDİLİR?
YARATILIŞ GAYEMİZ ve HAYAT TARZIMIZ
TV. de TARTIŞMA PROGRAMLARI (BÖYLE ÇIPLAK NEREYE?)
ULU’L-EMRE İTAAT
YENİ ANAYASA TASLAĞI HAKKINDA
ACİZANE BİR ANAYASA TASLAĞI
NEDİR BU LAİKLİK DEDİKLERİ?
KAYBEDECEK BİR DEĞERİ KALMAMIŞ OLANLARIN İSNAT VE İFTİRALARINA MARUZ KALMAK!
“KORKMAYINIZ, MAHZUN DA OLMAYINIZ İNANIYORSANIZ ZAFER SİZİNDİR”
YARADILIŞ, İNSAN ve İSLAM
BİLDİRİ MONTRÖ-KANAL İSTANBUL 128 MİLYAR
İÇİMİZDE ADI SOYADI BİZİMKİ GİBİ DÜŞMAN YABANCILAR MI VAR?
HDP MESELESİ
DÖVİZ KURU ÜZERİNDEKİ MANİPİLASYONLAR NASIL ENGELLENİR?
TÜRKİYE, BEYNELMİLEL POLİTİKA ve AHMAK PKK!
YENİ ANAYASA ISLAHAT DEĞİL İNKILAP ANAYASASI OLMALIDIR
MİLLİ ve YERLİ ANAYASA NASIL YAPILIR?
CİNAYETLER NEDEN YAYGINLAŞIYOR? NASIL ÖNLENEBİLİR?
HALLERİMİZ
YÜZME BİLMEYENİN BOĞULMASI KAÇINILMAZ MIDIR?
KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ ve KADIN HAKLARI ÜZERİNE (2)
TÜRKİYE, ABD ve AB
KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ ve KADIN HAKLARI ÜZERİNE (1)
MUHATAPLARINA AÇIK UYARI MEKTUBU
KADIN-ERKEK İLİŞKİLERİNDE OLMASI GEREKEN ve HAL-İ HAZIRDAKİ DURUM
TEBLİĞ GÖREVİ, KAPSAMI ve GEREĞİ
KÜFÜR TEK MİLLET! YA İSLAM KAÇ PARÇA?
NEDEN TÜM SALDIRILAR TÜRKİYE' YE ? (2)
NEDEN TÜM SALDIRILAR TÜRKİYE' YE ? (1)
AİLE MÜESSESESİ YARATILIŞ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ (2)
AİLE MÜESSESESİ YARATILIŞ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ (1)
İDAM CEZASI İLAHİ HUKUK BEŞERİ HUKUK
15 TEMMUZ VE Sn. CUMHURBAŞKANIMA AÇIK MEKTUP (5)
15 TEMMUZ VE Sn. CUMHURBAŞKANIMA AÇIK MEKTUP (4)
15 TEMMUZ VE Sn. CUMHURBAŞKANIMA AÇIK MEKTUP (3)
15 TEMMUZ VE Sn. CUMHURBAŞKANIMA AÇIK MEKTUP (2)
15 TEMMUZ VE Sn. CUMHURBAŞKANIMA AÇIK MEKTUP (1)
SİYASET NEDİR? NE DEĞİLDİR?
GÖRMEYEN GÖZLER İŞİTMEYEN KULAKLAR HİSSETMEYEN KALPLER
ZAMANIMIZIN MÜNAFIKLARI KİMLER?
OSMANLI’ YA DİL UZATMAK…!
HALLERİMİZ
SİYASİLERE ÇAĞRI
İNSAN İLİŞKİLERİNDE SAMİMİYET ÜZERİNE
YARADILIŞ VE İSLAM
YAŞASIN MİLLET YAŞASIN CUMHURİYET
MİLLETLERARASI DOSTLUK, MÜTTEFİKLİK VE DÜŞMANLIK
BEŞERİ HATALAR NASIL DÜZELTİLEBİLİR?
KAYBETMEYİNCE KIYMETİNİ BİLMEDİKLERİMİZ
KORONA VİRÜS ve ULULEMRE İTAAT
MEDENİYET ÜZERİNE
DIŞ POLİTİKAMIZDA GÖZ ÖNÜNE ALMAMIZ GEREKENLER
DİN ve FELSEFEE
KİTABIN KAVLİNCE MÜSLÜMAN OLMAK
DIŞ SİYASETTE TÜRKİYE’ NİN DÜSTURLARI NELER OLMALIDIR
DEPREMLER KADER ve KAZA Hk.
DİREKSİYONSUZ VE FRENSİZ
A.B.D. nin DÜNYA POLİTİKASI HAKKINDA
HUZUR ve MUTLULUK ÜZERİNE
Bizim Gazete
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
Alıntı Yazarlar
Yozgat
Sağanak Yağışlı
Güncelleme: 25.05.2022
Bugün
- 17°
Perşembe
- 20°
Cuma
- 23°
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Trabzonspor
81
69
3
12
23
38
2
Fenerbahçe
73
73
7
10
21
38
3
Konyaspor
68
66
10
8
20
38
4
Başakşehir FK
65
56
11
8
19
38
5
Alanyaspor
64
67
12
7
19
38
6
Beşiktaş
59
56
9
14
15
38
7
Antalyaspor
59
54
11
11
16
38
8
Fatih Karagümrük
57
47
13
9
16
38
9
Adana Demirspor
55
60
13
10
15
38
10
Sivasspor
54
52
12
12
14
38
11
Kasımpaşa
53
67
15
8
15
38
12
Hatayspor
53
56
15
8
15
38
13
Galatasaray
52
51
14
10
14
38
14
Kayserispor
47
54
15
11
12
38
15
Gaziantep FK
46
48
16
10
12
38
16
Giresunspor
45
41
17
9
12
38
17
Çaykur Rizespor
36
44
22
6
10
38
18
Altay
34
39
22
7
9
38
19
Göztepe
28
40
24
7
7
38
20
Yeni Malatyaspor
20
27
28
5
5
38
Yozgat

Güncelleme: 25.05.2022
İmsak
03:25
Sabah
05:12
Öğle
12:43
İkindi
16:38
Akşam
20:03
Yatsı
21:43
Arşiv Arama
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı
http://www.sorgungazetesi.com/ porno izle sex hikaye porno indir türk porno escort istanbul escort porno